Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

1η Ημερίδα του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ στην Πτολεμαΐδα

- Εκδηλώσεις - Συναντήσεις

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ στην Πτολεμαΐδα, το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 1 (Π.Ε.5) της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».